Tanysgrifio

Os hoffech dderbyn copi o Cristion, gallwch unai gysylltu â’ch siop lyfrau leol, tanysgrifio’n unigol, neu danysgrifio fel Eglwys neu Ofalaeth am bris gostyngol. Galllwch lawrlwytho'r daflen pdf tanysgrifio ei lenwi a'i anfon at;
Swyddog Tanysgrifiadau:
D Rhys Jones
am fwy o wybodaeth 

Bydd modd i chi danysgrifio drwy ddefnyddio PayPal yn fuan. Nid yw ar gael ar hyn o bryd ar y wefan newydd.