top of page
llunclawr copy.jpg

Tanysgrifio

llunclawr copy.jpg
Os hoffech dderbyn copi o Cristion, gallwch unai gysylltu â’ch siop lyfrau leol, tanysgrifio’n unigol, neu danysgrifio fel Eglwys neu Ofalaeth am bris gostyngol. Galllwch lawrlwytho'r daflen pdf tanysgrifio ei lenwi a'i anfon at;
Swyddog Tanysgrifiadau:
D Rhys Jones
am fwy o wybodaeth 
CLAWR Tach_Rhag 21.jpg

Er mwyn tanysgrifio i dderbyn 1 copi pob deufis pwyswch y botwm Subscribe a dilyn y cyfarwyddiadau  

bottom of page