top of page

Tanysgrifio

Os hoffech dderbyn copi o Cristion, gallwch unai gysylltu â’ch siop lyfrau leol, tanysgrifio’n unigol, neu danysgrifio fel Eglwys neu Ofalaeth am bris gostyngol. Galllwch lawrlwytho'r daflen pdf tanysgrifio ei lenwi a'i anfon at;
Swyddog Tanysgrifiadau:
D Rhys Jones
am fwy o wybodaeth 
Screenshot 2023-08-29 at 10.47.31.png

Er mwyn tanysgrifio i dderbyn 1 copi pob deufis pwyswch y botwm Subscribe a dilyn y cyfarwyddiadau  

bottom of page